4. TEKNINEN SUUNNITTELU: Suunnittelijan valinta

Kohteen vastuuhenkilöt valitsevat suunnittelijan ja konsultin hoitamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat mittaukset, kartoitukset, valintojen vertailun ja ratkaisumallien valinnan, toteutuksen piirustukset ja muut tarvittavat tekniset ja suunnitteluun liittyvät asiakirjat ja tehtävät. Kun suunnitelmat ovat valmiit, ne esitellään yhtiöille ja päättäjille sekä viranomaisille sovitun mukaisesti.

Materiaalivalmistajan osaamista ja kokemusta kannattaa hyödyntää linjasaneeraushankkeen suunnittelussa. Hyvällä suunnittelulla voidaan ennaltaehkäistä ongelmia korjauksen toteutuksessa. Hyvä suunnittelija myös huomioi urakoitsijan ja valmistelee asiakirjat niin, että urakoitsijan on helppo lukea ja ymmärtää, miten asiat tulee toteuttaa.

Suunnittelijan tulee liittää suunnitelmiin useita materiaalivalmistajan järjestelmäkohtaisia ohjeita ja laadunvarmistusdokumentteja, joiden löytäminen Kiillon tuotteiden ja järjestelmien osalta on tehty mahdollisimman helpoksi. 

Olemme huomioineet työn toteuttajan sekä käyttäjän suunnitteluaineistossamme jo valmiiksi, joten suunnittelijan on helppo ottaa detaljiikka ja aineisto suoraan käyttöön. Kiillon dokumenttipankin aineiston mukaan uusikin suunnittelija voi toteuttaa märkätilan turvallisesti siten, että vaaditut asiat, kuten esimerkiksi tuoteperheet tulevat huomioiduiksi oikein.

Kiilto-märkätiladetaljit ohjaavat suunnittelijaa huomioimaan märkätilan tärkeät asiat – näin voidaan ennaltaehkäistä kysymyksiä ja tarvetta suunnittelulle työmaalla kohteen käynnistyttyä. Kiillon märkätiladetaljeja voidaan käyttää myös kohteissa, jotka toteutetaan Kuivaketju10-toimintamallin mukaan. AutoCAD-detaljit sekä pdf-tiedostot voi ladata helposti dokumenttipankista.

Tästä dokumenttipankkiin

Kiillon Vedeneristysjärjestelmien vertailutaulukko on hyvä työväline eri järjestelmien väliseen vertailuun. Taulukkoon olemme listanneet järjestelmien ominaisuudet, kuten esimerkiksi tekniset arvo ja käyttösuositukset rinnakkain. 

Katso taulukkoa

Dokumenttipankista on saatavilla kätevästi kaikki suunnittelijan tarvitsemat asiakirjat, ja ne voidaan ladata helposti. Kiillon märkätiloihin liittyvä huoltokirja-aineisto on dokumenttipankissa omassa kansiossaan. Sisällön voi liittää mihin tahansa Kiilto vedeneristysjärjestelmäsuunnitelmaan. Näin suunnittelijan ei tarvitse etsiä kierrätysohjetta, ylläpito-ohjeita, työohjeita eikä laadunvarmistusdokumentteja muualta.