7. VALMISTUMINEN JA KIINTEISTÖN YLLÄPITO

Korjaustyön valmistuessa kootaan rakennuksen huoltokirja sekä varmistetaan asetettujen elinkaaritavoitteiden ja kosteudenhallinnan toteutuminen. Kiristyneet vaatimukset dokumentaation valmisteluun ja asioiden ylös kirjaamiseen edellyttävät entistä tarkempaa tiedonkeruuta ja arkistointia.

Suunnittelijalla saattaa jo olla kattavat tiedot ja asiakirjat koottuna valitsemistaan rakennustuotteista ja/tai järjestelmistä. Tällöin laadunvarmistus- ja ylläpitodokumentaatiota ei tarvitse erikseen jäljittää myöhemmin. Mikäli tuotevalintoja tehdään työn edetessä, kootaan vaadittu aineisto kasaan erikseen.

Kiillon märkätiloihin liittyvä huoltokirja-aineisto on dokumenttipankissa omassa kansiossaan. Tämän sisällön lataus käy helposti ja nopeasti – sisällön voi liittää mihin tahansa Kiilto vedeneristysjärjestelmäsuunnitelmaan. Näin kierrätysohjetta, ylläpito-ohjeita, työohjeita tai laadunvarmistusdokumentteja ei tarvitse erikseen etsiä muualta. 

Tästä dokumenttipankkiin

Muiden Kiilto-rakennustuotteiden dokumentit, esimerkiksi KTT ja DoP, ovat saatavilla tuotteiden omilta sivuilta. Näiden asiakirjojen etsinnässä auttavat tarvittaessa tekninen neuvonta tai suunnittelun yhteyshenkilö. Ottaessasi yhteyttä on hyvä varautua listalla käytetyistä tuotteista.