Märkätilasuunnittelun uusi aikakausi on alkanut

Märkätilan toteutusta ohjaavat Ympäristöministeriön asettamat vaatimukset ja määräykset sekä näitä velvoitteita täydentävät ohjeet ja suositukset. Märkätila tulee toteuttaa hyvän rakennustavan mukaisesti. Määräyksiä sovelletaan niin yksittäisissä kylpyhuoneremonteissa kuin laajemmissa linjasaneeraus- tai uudiskohdehankkeissakin. YM asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta edellyttää rakennushankkeissa entistä tiukempaa kosteudenhallintaa.
Märkätilat ovat hyvin tärkeä osa rakennushankkeen kokonaisuutta ja niiden toteuttaminen kosteusteknisesti oikein ja onnistuneesti on huomioitu erikseen myös 1.1.2018 voimaan tulleessa asetuksessa. Tämän uuden asetuksen ja muiden Maankäyttö- ja rakennuslain uudistusten mukaan suunniteltavissa kohteissa edellytetään entistä hallitumpaa riskien hallintaa ja tarkempaa suunnitteludokumentaatiota ja detaljeja myös märkätilaan.

Yleisissä määräyksissä ja ohjeissa esitetään vähimmäisvaatimustaso vedeneristyksen toteuttamiselle ja esim. vedeneristettäville pintarakenteille. Näitä vaatimuksia korkeammista laatutavoitteista kohteissa voidaan toki sopia erikseen. On myös tärkeää varmistaa korjauskohteiden rakennusaikaiset määräykset ja rakentamistapa ja tietää miten märkätilan suunnitelman voi toteuttaa oikein.

Määräykset sitovat ja ohjaavat myös vedeneristysjärjestelmien tuotekehitystä ja valmistusta. Vedeneristysjärjestelmät tulee sertifioida eli testata järjestelminä Suomessa. ETA (Eurooppalainen tekninen arviointi) on kansainvälinen sertifiointi, jonka mukaisesti testatuille vedeneristysjärjestelmille voidaan hakea CE-merkki. Yksittäiselle vedeneristysaineelle tai –materiaalille ei siis voi saada CE-merkkiä. ETA:n mukaisesti märkätilan oletetuksi käyttöiäksi määritellään 25 v.


Kiillon kaikki vedeneristysjärjestelmät on sertifioitu ja niillä on CE-merkki. Lisäksi kaikilla vedeneristysjärjestelmillämme on lisäksi:

  • Avainlippu
  • mahdollisuus suunnitella koko märkätila rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1
  • mahdollisuus suunnitella ne mukaan LEED-sertifikaatin vaatimukset täyttäviin kohteisiin
  • mahdollista suunnitella märkätila NORDIC SWAN merkittyihin kohteisiin
  • mahdollista limittää eri märkätilajärjestelmiä keskenään lattian ja seinän rajassa (ks. Detalji VE37). Kiilto KeraSafe –järjestelmän voi limittää muihin Kiilto vedeneristysjärjestelmiin myös seinän pystynurkassa (ks. Detalji VE37).

Kiilto vedeneristysjärjestelmät:

  • Kiilto KeraPro – Nopea, yksikomponenttinen, oranssi, myös ilmavuotokorjauksiin
  • Kiilto Kerafiber – Perinteinen, yksikomponenttinen, turkoosi
  • Kiilto Keramix A+X – Nopea, kaksikomponenttinen, sementtisideaineinen, pakkastestattu, harmaa, myös ilmavuotokorjauksiin
  • Kiilto KeraSafe Speed – KeraSafe+ -kankaaseen perustuva, nopea ja erittäin vesihöyrytiivis

Märkätila tulee suunnitella huolella

Määräysten ja ohjeiden lisäksi tulee märkätilasuunnittelussa huomioida materiaalivalmistajien työohjeet. Detaljiikkaa kannattaa hyödyntää ja vertailla eri vedeneristysjärjestelmiä huolellisesti ennen valintaa. Suunnittelijan tulee varmistaa käytettävien materiaalien sekä työmenetelmien hyväksynnät ja saatavilla oleva laadunvarmistusdokumentaatio.

Kiillon vedeneristysjärjestelmistä löydät oikean ratkaisun kohteeseesi. Mikäli kohde on haastava tai halutaan optimoida ajankäyttöä voidaan märkätilaan suunnitella eri Kiilto vedeneristysjärjestelmien yhdistetty käyttö. Olemme testanneet kaikki järjestelmämme limitettäviksi keskenään, joten suunnittelija voi vertailla tuotteiden ja käytettävyyden hyötyjä ja ominaisuuksia ja valita parhaat ratkaisut suunnittelemaansa märkätilaan.

Kaikkia Kiilto vedeneristysjärjestelmiä voidaan käyttää niin julkisissa kohteissa, kuin yksittäisissäkin märkätiloissa. Vertailua voi tehdä helppolukuisen taulukon avulla, johon listasimme eri järjestelmät ominaisuuksineen rinnakkain. Taulukko löytyy dokumenttipankin Märkätilat-kansiosta kohdasta Vedeneristysjärjestelmät. Taulukko on luettavissa myös mobiililaitteella nettisivultamme tai sen voi tulostaa kokoon A3.


Märkätilan suunnittelu on osa rakennesuunnittelua

Märkätilaan asennettavan vedeneristyksen alustan suunnittelu on tärkeä osa toteutuksen onnistumista. Suunnittelijan on hyvä varmistaa, että rakenteen kapillaarikosteus on hallinnassa ja tarvittaessa on selvitettävä rakenteen kosteustekninen toiminta. Vasta kun voidaan olla varmoja, että kapillaarista kosteuden liikkumista rakenteessa ei tapahdu voidaan vedeneristystä lähteä toteuttamaan alustalle. Alustan tulee olla riittävän luja. Detaljiemme avulla suunnittelija voi varmistaa tarvittavat asiat ja varmistaa alustan soveltuvuuden. Alustan toteutusta on hyvä miettiä suunnitteluvaiheessa ja suositeltavaa on esittää alustan vaatimukset detaljitasolla. Kiilto periaatedetaljien avulla voidaan suunnitella kohteen märkätilat myös Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti toteutettaviin kohteisiin. (Ks Dokumenttipankki, märkätilat, detaljit.)

Huomioi tuoteperheet. Kiilto detaljeihin olemme merkinneet kunkin järjestelmän tuoteperheeseen kuuluvat tuotteet. Detaljeihin merkittyjä tuotteita käytettäessä voidaan varmistua siitä, että sertifioinnin mukainen ajattelu toteutuu ja suunnitelmaan kirjautuu aina oikeat, toimiviksi testatut tuotteet. Mikäli tuotevalinta tehdään suunnitteluvaiheen jälkeen, voidaan detaljista valita käyttäjälle mieleisin ja kohteeseen sopivin vaihtoehto esim. tasoitukseen tai kolojen täyttöön. Kohteen urakoitsija näkee soveltuvat vaihtoehdot detaljista ja ne voidaan esim. ympyröidä detaljiin ja dokumentti tallennetaan suunnitteluaineistoon.

Kiilto Pro Design –suunnittelusivusto on kehitetty helppoa tiedon etsintää varten. Sivulla on selkeä dokumenttien lataus kansio, josta löytyvät kaikki märkätilaan tarvittavat asiakirjat suunnitteluun ja suunnitelmien liitteiksi. Olipa kohteesi Kuivaketju10-toimintamallin mukainen tai ei, voidaan koko datapaketti ladata helposti käyttöön. Suunnittelusivulle emme tuo mainoksia. Tarjoamme tietoa märkätilaan, sisäilmasuunnitteluun ja ajankohtaisia asioita sekä tutkimustuloksia suunnittelun ja toteutuksen käyttöön. Märkätilaan olemme laatineet järjestelmien vertailuun, suunnitteluun ja edelleen tilan ylläpitoon kokonaispaketin, jonka lataamalla varmistat halutun järjestelmän mukaisen huoltokirja-aineiston sekä käyttöohjeet jätteidenkäsittelyyn ja käyttäjän ohjeistamiseen saakka. Tallennat nämä yhdellä napin painalluksella itsellesi dokumenttipankista valitsemalla kansion Märkätilat. Klikkaa ruutua ”valitse kaikki” tai voit halutessasi ladata toivomasi dokumentit myös erikseen tai selata ja katsella niitä ikkunassa lataamatta. Detaljit löytyvät järjestelmittäin pdf-dokumentteina, kaikki järjestelmät (kaikki detaljit) yhdessä kuvassa dwg-formaatissa sekä liitokset eriteltyinä yksittäin pdf-tiedostoina. Detaljiluettelosta näet helposti mitä detaljeja voit valita.

Ddokumenttipankki - märkätilat.
 

Suunnittelija - Osallistu täydennyskoulutukseen ja säästät aikaa

Kiilto on aloittanut märkätilasuunnittelun täydennyskoulutukset. Tehokkaan puolipäiväkoulutuksen tarkoitus on tarjota uudet, päivittyneet tiedot suunnittelijalle.

Märkätila ei ole tila, joka voidaan suunnitella niin kuin aina ennekin! Suunnittelijan vastuu kasvaa ja toivommekin voivamme ennalta ehkäistä mahdollisimman monia ristiriitatilanteita märkätilan elinkaaren aikana tarjoamalla ajankohtaiset tiedot tehokkaasti suunnittelun käyttöön.

Nyt on aika tulla mukaan. Emme kouluta suunnittelijaa suunnittelutyössä – kerromme ajankohtaiset ja uudet asiat, jotka suunnittelijan tulee tietää pysyäkseen ajan tasalla ja voidakseen tehdä perusteltuja ja onnistuneita ratkaisuja.
Koulutuksissa myös me saamme korvaamatonta tietoa teiltä – hyvät suunnittelijat. On tärkeää, että voimme kehittää toimintaamme oikeaan suuntaan, siihen me tarvitsemme käytännön tietoa ja kokemuksia siitä, miten uudet määräykset ja toimintatavat toteutuvat. Haluamme kehittyä ja mielestämme hyvin toteutunut märkätila on kaikkien osapuolten onnistuneen työn tulos.

Olemme saaneet erinomaisia kokemuksia koulutuksistamme. Palautteen mukaan myös osallistujien keskenään vaihtamansa kokemukset ovat olleet hedelmällisiä ja esimerkiksi viranomaistaho toivoo suunnittelijoiden osallistuvan mukaan. Koulutukseen tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti, jotta voimme varautua tila- ja tarjoiluvarauksin.

Lämpimästi tervetuloa!
 

Tulevat koulutukset