Kiillon rakennustarvikkeet tunnetaan kotimaisesta laadustaan. Tuotteita testataan paljon, ja usealla tuotteella on niiden laadusta ja ominaisuuksista kertova merkki tai luokitus. Tässä on esitetty yleisimmät Kiillon tuotteissa esiintyvät merkit ja symbolit, niiden kuvaukset ja sisältö.

M1


M1-merkki osoittaa, että rakennusmateriaalit täyttävät tiukimmat sisäilman päästöluokitukset. Kiillon uusien rakennustarvikkeiden kehityksessä on aina tavoitteena saavuttaa M1-merkki. M1-luokitus on jo yli 70 prosentilla Kiillon myymistä rakennustarvikkeista.
 

CE


Vedeneristystuotteet saavat kaikkialla EU:ssa hyväksytyn CE-merkin, kun ne on testattu järjestelmänä yleiseurooppalaisen ETA-hyväksynnän täyt-tävästi. Kiillon Kerafiber-vedeneristysjärjestelmä sai CE-merkin ensimmäisten alan tuotteiden joukossa.

ELINTARVIKEHYVÄKSYNTÄ

Merkillä varustetut liimat täyttävät sekä elintarvikkeiden kanssa suoraan tai välillisesti kosketuksiin joutuvien tarvikkeiden ja materiaalien kehysasetus (EY) N:o 1935/2004:n, GMP-asetus (EY) N:o 2023/2006:n hyvistä tuotantotavoista, Elintarvikelaki L 23/2006:n että muoviasetus (EU) 10/2011:n.

LEED
 

Leadership in Energy and Environmental Design on yhdysvaltalainen vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä, jonka avulla pyritään vähentämään rakentamisen ja kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta. 

VTT

VTT-sertifikaatti takaa tuotteen/tuotejärjestelmän täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelmissa ja standardeissa olevat vaatimukset, kun tuotetta käytetään sertifikaatin ohjeen mukaan.

NSF

NSF-merkin voi saada tuote, jonka raaka-ainekoostumus on todettu soveltuvan käyttöön elintarvikekontaktissa NSF International:n toimesta. Kiillon sertifioidut tuotteet löytyvät NSF:n White Book-listalta.

RUORIMERKKI

Ruorimerkkiä kantava liima täyttää Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n paloturvallisuusvaatimukset. IMO:n suositukset sisältyvät EU:n laivavarustedirektiiviin (MED), jonka säädösten mukaisuuden Ruorimerkki merenkulun laitteissa tai aineissa osoittaa.

RMRS

Russian Maritime Register of Shipping merkkiä kantava liima täyttää Venäjän merenkulkujärjestön paloturvallisuusvaatimukset.


AVAINLIPPU
 

Avainlippu-alkuperämerkki osoittaa, että tuote on valmistettu tai palvelu tuotettu Suomessa. Kiilto on saanut avainlipun kotimaiselle tuotannolleen merkkinä suomalaisesta työstä ja osaamisesta.

Can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings

Merkki kertoo, että tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä taloissa. Tuotteet ovat listattuna Joutsenmerkin rakennustietokannassa. Pientaloissa, kerrostaloissa ja päiväkotirakennuksissa vaatimukset koskevat rakennusvaihetta, materiaaleja ja energiankulutusta. Joutsenmerkin vaatimukset liittyvät talon energiatehokkuuteen, hyvään sisäilmaan sekä talossa käytettyihin rakennusmateriaaleihin.