Työvälineiden pesu

  • Työvälineet voi pääsääntöisesti pestä vedellä (pois lukien kosteuskovettuvat liimat ja liuotinliimat).

  • Pesuveden partikkelien annetaan saostua astian pohjalle, vesi viemäriin ja kuivunut saostuma voidaan hävittää energiajätteenä​.

  • Pyritään estämään suurien liimajäämä määrien pääsy viemäriin​.

  • Suomessa mikromuovien käsittely kunnallisissa vesilaitoksissa on tehokasta, mutta aina pieni määrä mikromuovia voi päätyä vesistöihin.