Urakoitsijat

  • Urakoitsijalla on samanlainen vastuu kierrättää pakkausjätettä kuin muillakin yrityksillä.​

  • Yrityksen/yrittäjän on järjestettävä tyhjien pakkausten kuljetus terminaaleihin.​

  • Eri materiaalit on kierrätettävä omina puhtaina jakeinaan.​

  • Kiillon muoviastiat tyhjennetään huolellisesti ja astia voidaan hävittää energiajätteenä, jos astia on puhdas ja kuiva voi muoviastian viedä myös kierrätykseen. Metallikahva on hyvä irrottaa ja laittaa metallinkeräykseen.​

  • Muovikansi voidaan kierrättää tai hävittää energiajätteenä.