Muistilista

  • Voit lisätä muistilistalle tuotteita.

Lähettämällä muistilistan sähköpostiisi, saat kyseisten tuotteiden tuote-esitteen ja käyttöturvallisuustiedotteen PDF-muodossa.

LähetäTulosta


Sosiaalinen vastuu


Meillä on avoin ja innostava ilmapiiri

Kiillossa tuetaan kokeilevaa kulttuuria ja kannustetaan henkilöstöä tuomaan esiin villejäkin ideoita. Kokeileva kulttuuri sallii myös epäonnistumisen, sillä jatkuva oppiminen tuottaa lopulta oivalluksia, jotka viitoittavat polkua yrityksen tavoittelemalle vahvalle kansainväliselle kasvulle. Henkilöstö on Kiillon tärkein voimavara ja turvallisuustekijä.

Myös asiakkaittemme ja rakennusten käyttäjien turvallisuus on osa Kiillon sosiaalista vastuuta. Kertomalla ja markkinoimalla tuotteistamme vastuullisesti lisäämme tuotteidemme käyttöturvallisuutta ja kehittämällä asiakkaittemme osaamista voimme osaltamme vaikuttaa rakennusten turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseen.

Varmistaaksemme ihmisoikeuksien toteutumisen kaikissa Kiillon liiketoiminnan vaiheissa pyrimme omalla toiminnallamme ehkäisemään lapsityövoiman käyttöä ja edistämään tasa-arvoisen työympäristön toteutumista. Näin luomme oikeudenmukaisempaa maailmaa sekä parannamme henkilöstömme hyvinvointia.

Sitoudumme liiketoiminnassamme rehellisyyteen, korruptionvastaisuuteen ja toimintaamme liittyvien lakien, viranomaismääräysten ja –ohjeiden noudattamiseen. Edellytämme alihankkijoidemme ja toimittajiemme noudattavan Kiillon ostotoiminnan eettistä toimintaohjeistusta (Supplier Code of Conduct), joka sisältää linjaukset muun muassa lakien noudattamisesta, lahjonnasta ja hyvästä liiketavasta.