Olennaisuusarviointityössämme Kiillon vastuullisuustyöryhmä määritti seuraavat olennaiset aiheet, joiden käytännön toimintoja kuvaavat jokaisen aiheen alapuolella olevat kohdat.

Turvallinen työpaikka

 • Työtapaturmien ehkäisy
 • Turvallisuuden kehittäminen

Innostava työympäristö

 • Tuki eri elämäntilanteiss
 • Hyvä esimiestyö
 • Kuunteleva organisaatio
 • Henkilöstön hyvinvointi

Ihmisoikeudet arvoketjussa

 • Tasa-arvoinen työympäristö
 • Lapsityövoiman ehkäiseminen

Osaamisen kehittäminen

 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen
 • Asiakkaitten osaamisen kehittäminen
 • Oppilaitosyhteistyö
 • Vastuullinen tuoteinformaatio ja markkinointi
 • Digitaaliset ratkaisut
Tunnisteet
Ei aiheita.