Muistilista

  • Voit lisätä muistilistalle tuotteita.

Lähettämällä muistilistan sähköpostiisi, saat kyseisten tuotteiden tuote-esitteen ja käyttöturvallisuustiedotteen PDF-muodossa.

LähetäTulosta


Sosiaalinen vastuu


Enemmän kuin työpaikka

Kiilto työpaikkana tarjoaa turvallisen ja innostavan työympäristön sekä mahdollisuuden itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Työtapaturmien ehkäisy ja työturvallisuuden parantaminen vaikuttavat kaikkien Kiiltolaisten motivaatioon tehdä parhaansa. Motivoitunut henkilöstö mahdollistaa taloudellisen menestyksen, jonka lisäarvoa voimme kaikki jakaa.

Innostavassa ilmapiirissä keksimme uusia ratkaisuja; innostavuus syntyy hyvällä esimiestyöllä ja kuuntelevalla organisaatiolla. Tuki oikeassa paikassa oikeaan aikaan parantaa jokaisen Kiiltolaisen arkea ja varmistaa Kiillon menestyksen tulevaisuudessa. Osaamisen kehittämisellä ja aktiivisella koulutuspolitiikalla parannamme henkilöstömme työmarkkina-arvoa: tavoitteenamme on, että ura Kiillolla on potentiaalinen menestystekijä jokaiselle työntekijällemme. Osa tulevaisuuden Kiiltolaisia ovat opiskelijat, joiden tukeminen oppilaitosyhteistyöllä on osa Kiillon menestystarinaa vielä vuosienkin päästä.

Tavoitteenamme on motivoitunut ja työstään innostunut henkilöstö. Päästäksemme tavoitteeseen tarjoamme työtekijöillemme yksilöllisiä mahdollisuuksia kehittää ja ylläpitää osaamistaan sekä terveyttään. Perheyrityksenä uskomme tiukan hierarkian sijaan yhteisöllisyyteen.

Monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja yhteiset harrastusryhmät pitävät yllä henkilöstömme työkykyä ja positiivista ilmapiiriä. Kannustamme toisiamme mm. kuoroharjoituksissa, sählykentillä, joogasalissa ja kuntopiirin merkeissä.