Tukea ja aktivointia eri elämänvaiheissa

Kiilto ja KiiltoClean tukevat henkilöstön työssä jaksamista eri elämäntilanteissa. Vuorotteluvapaa, osa-aikaeläke, etätyö tai lyhennetty työaika tarjoavat joustomahdollisuuksia henkilöstön arkeen. Sairaan lapsen hoitopalvelu helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista. Osasairauslomakäytäntö puolestaan auttaa silloin, kun työkyky ei riitä täyteen työpanokseen, mutta on tärkeää saada arjen rytmi takaisin. Työllä on usein myös kuntouttava rooli.

Kiilto ja KiiltoClean tukevat henkilöstönsä fyysistä kuntoa tarjoamalla monipuolisesti vaihtoehtoja erilaisille liikkujille. Kampanjat ja kuntotestit kirittävät työntekijöiden aktiivisuutta riittävästä liikunnasta huolehtimiseen. Kiillossa ja KiiltoCleanissä on käytössä Aktiivisen työpaikan sertifiointi, joka päivitetään kahden vuoden välein. Sertifiointi on henkilöstöliikunnan arvioinnin ja kehittämisen väline, ja sen tärkeimpänä tavoitteena on antaa osallistuville organisaatioille palautetta henkilöstöliikunnan eri osa-alueista.