Vastuullinen liiketoimintamme perustuu kunkin toimintamaan lakeihin ja muihin säädöksiin, työehtosopimuksiin sekä hyvään hallintotapaan ja eettisiin toimintatapoihin. IVY-maiden ja Ukrainan yhtiöissä niin kutsuttu White Book -ohjeistus tarkentaa toiminnan eettiset periaatteet.

Käytössämme on myös kansainvälisen kauppakamarin antikorruptiolauseke, joka viestitetään paitsi omalle henkilöstölle, myös yhteistyökumppaneille muun muassa sopimusten teon yhteydessä.

Vuoden 2017 aikana laadittiin koko konsernia käsittävä Code of Conduct –ohjeisto, jonka avulla ohjataan niin yhtiön kuin sen tavarantoimittajien ja alihankkijoiden eettistä liiketoimintatapaa.

Tunnisteet
Ei aiheita.