KiiltoClean Oy: vastuullisuusvuosi 2017 oli luonnollisuuden esiinmarssi

Vuoden 2017 tärkein vastuullisuusteko oli Natura-tuotesarjan lanseeraus. Uusiutuvista ja biohajoavista raaka-aineista valmistetussa tuotesarjassa tuotteiden ja pakkausten raaka-aineet kiertävät omissa kiertoketjuissaan. Kiilto Natura on askel kohti tulevaisuuden puhdistusteknologiaa.

Natura-sarjan tuotteiden yhdistäminen KiiltoCleanin palveluratkaisuihin, kuten Hyginet-suunnitelmapalveluun näyttää tietä parempaan puhtauteen: HygiNet on hygieniasuunnitelmapalvelu, jonka avulla kaikki kohteen hygieniasuunnitteluun liittyvä tieto on löydettävissä sähköisesti yhdestä paikasta. Myös perehdytys puhtauden ja hygienian menetelmiin käy nopeasti.

Muussa tuoteportfoliossa keskityimme edelleen Joutsenmerkki- ja allergiatunnustuotteisiin. Yhtä tärkeää kuin tuotteiden kehitys on myös niiden pakkaaminen. Tilikauden aikana aloitimme projektin, jossa ammattisiivoustuotteisiin kehitetään kierrätysmuovista valmistettuja pakkauksia.

Pakkaamiseen liittyy myös uusi pakkauslinjamme Hankasalmen tehtaalla, jossa automaation lisääminen on parantanut työntekijöiden työn laatua vähentämällä pakkaamisen ergonomista kuormitusta.

Kiilto Oy: innovaatiot muuttuvat ratkaisuiksi

Åbo Akademissa keksityt palonestoaineet ovat herättäneet laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Ne voivat korvata myrkyllisen bromin, joka on tuotteissa nykyisin yleisesti käytössä. Bromin käytöstä aiheutuvista terveys- ja ympäristöhaitoista ei kuitenkaan ole kattavia tutkimustuloksia. Bromatuille palonestoaineille ei tähän asti ole ollut saatavilla tehokkaita vaihtoehtoja. Vuoden 2017 aikana aloitimme innovaatioihin perustuvien, puupohjaisten materiaalien suojaamiseen tarkoitettujen palosuoja-aineiden kehitystyön. Myrkyttömällä vaihtoehdolla on erittäin laajat markkinat: tällä hetkellä olemme kaikki bromipohjaisten palosuoja-aineiden ympäröimiä.

Vuoden aikana suunniteltiin myös merkittävä lämmitystekniikan uudistus, jonka avulla Kiillon Lempäälän polymerointitehtaan hukkalämpö otetaan talteen. Polymerointiprosessi tuottaa siinä määrin paljon energiaa, että sitä on jo aikaisemmin hyödynnetty pinta-alaltaan noin 800 neliön polymerointilaitoksen lämmityksessä. Hukkalämmön hyödyntämispotentiaali kohteessa on kuitenkin moninkertainen, sillä kemiantehtaalla lattiapinta-alaa on noin 32 000 neliötä. Uudistuksen myötä saadaan lähes koko kemiantehdas lämpenemään prosessin hukkalämmön avulla. Järjestelmä rakennettiin ja otettiin käyttöön vuoden 2018 alussa.

Kiilto panosti vuoden 2017 aikana turvallisuuden kehittämiseen. Tämä on näkynyt tapaturmien selkeänä vähentymisenä.

Yhtenä keinona työturvallisuuden systemaattiseksi kehittämiseksi olemme liittyneet Nolla tapaturmaa -foorumiin. Foorumi jakaa vinkkejä, tietoa ja kokemuksia, sekä myöntää vuosittain työturvallisuuden tasoluokituksia, joiden avulla jäsentyöpaikat voivat seurata oman työpaikkansa turvallisuuskehitystä. Foorumissa on mukana jo yli 360 yritystä. Vuodelta 2017 Nolla tapaturmaa -foorumi palkitsi Kiillon Kohti maailman kärkeä –tasoluokituksella.

Kiilto Oy & KiiltoClean Oy: vastuullisuus on yhteinen asia

Seuraavien vuosien keskeisimpiä projekteja on työturvallisuuden parantaminen keskittymällä kemiallisiin haittatekijöihin ja niiden vähentämiseen. Projektimme on osa EU:n työterveys- ja työturvallisuusvirasto EHSA:n kampanjaa ”Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät 2018–2019”. Lisäksi investoimme käsittelyn turvallisuuteen mm. sammutusvalmiuksien ja purkupaikkojen parantamisella. Olemme myös mukana Tampereen Yliopiston ”Nuoret ammattilaiset prosessiteollisuudessa (NuPro)” –hankkeessa. Siinä tutkitaan nuorten työntekijöiden työ- ja prosessiturvallisuusosaamista, työssäoppimisen ohjausprosesseja sekä yritys-oppilaitosyhteistyötä. Hankkeessa koostetaan elinikäistä oppimista ja turvallisuuden edistämistä tukevia ratkaisuja, jotka on suunnattu yrityksille ja oppilaitoksille ammattiin valmistuvien työelämävalmiuksien kehittämiseen erityisesti prosessiteollisuudessa. Tulokset ovat julkisesti saatavilla lokakuussa 2019.

Ympäristövastuullisuutta tullaan kehittämään vuoden 2018 alussa aloitetun Lupaus ympäristölle –projektin mukaisesti. Keskitymme neljään pääalueeseen, jotka ovat bio- kierrätyspohjaiset raaka-aineet, pakkausten kierrätettävyys sekä niiden bio/kierrätyspohjaisuus, vihreät palvelutuotteet sekä vihreä energia (mm. uusiutuvilla tuotettu sähkö, prosessilämmön talteenotto, maalämmön hyödyntäminen).

Pitkään jatkunut toimintamme vastuullisemman työn puolesta on jo kantanut hedelmää. Siitä kertovat saamamme tunnustuspalkinnot: saimme Corporate Spirit Oy:n myöntämän Suomen Innostavimmat Työpaikat 2017 -tunnustuksen. Corporate Spirit myöntää tunnustuksen parhaimmat tulokset Corporate Spiritin PeoplePower®-henkilöstötutkimuksesta saaneille yrityksille. Kiillon valtakunnallinen sijoitus oli 15. ja KiiltoCleanin 19. Molempien yhtiöiden tulokset olivat kehittyneet edellisvuodesta.

Samoin Suomen Olympiakomitean toteuttaman Suomen aktiivisin työpaikka –kartoituksen sertifikaatti kertoo sen, että Kiillossa tehdään työtä hyvässä ilmapiirissä. Se antaa meille mahdollisuuden onnistua tavoitteissamme.


Maija Blomquist, ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö, KiiltoClean Oy

Jyrki Tiihonen, HSEQ Manager, Kiilto Oy