Kiilto Oy:n toimintapolitiikka

Kiilto Oy on kemianteollisuuden tuotteita valmistava suomalainen perheyritys, joka toimii sekä Suomessa että ulkomailla. Yhdessä asiakkaittemme kanssa rakennamme kestävää tulevaisuutta. Olemme kemiallisten kiinnitys- ja rakenneratkaisujen asiantuntija, ja yhteinen päämäärämme asiakkaan kanssa on luoda korkealaatuisia, aikaa kestäviä ja vastuullisesti tuotettuja ratkaisuja.

Asiakas on meille Kuningas. Meille on tärkeää ymmärtää asiakkaan tarpeet, ylittää odotukset ja luoda hyvä asiakaskokemus. Kehittääksemme toimintaamme käymme jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa.

Olemme sitoutuneet ennakoimaan, ehkäisemään ja vähentämään toiminnastamme, tuotteistamme ja palveluistamme ympäristölle tai terveydelle aiheutuvia riskejä. Toimimme kaikkien lakisääteisten vaatimusten sekä viranomaismääräysten- ja säännösten mukaisesti.

Kiilto Oy:n henkilökunta on ammattitaitoista ja toimii laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja yhteiskuntavastuun periaatteiden mukaisesti. Jokainen kiiltolainen tietää vastuunsa ja tavoitteensa, vastaa oman työnsä laadusta sekä osallistuu toiminnan kehittämiseen.

Kiilto Oy:n johto on sitoutunut toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja luomaan edellytykset asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle.

KiiltoClean Oy:n toimintapolitiikka

KiiltoClean Oy on johtava suomalainen pesu-, puhdistus-, ja desinfiointiaineiden sekä teollisuuskemikaalien valmistaja. Tavoitteenamme on olla paras hygienia- ja puhtausratkaisujen toimittaja ydinalueellamme Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä sekä edelleen kehittää retail-liiketoimintaa Suomessa.

KiiltoCleanin missio on ”Hyvinvointia puhtaudesta” ja sen toteuttamista ohjaavat toimintaperiaatteemme ovat:

  • Asiakastarpeiden täyttäminen ja läheisyys
  • Halu saada aikaan ja menestyä
  • Vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa
  • Tahto uudistua ja kehittyä
  • Yhdessä tekeminen ja toisten arvostaminen/ kunnioittaminen

Kehitämme tuotteitamme, tuotantoprosessejamme ja toimintatapojamme soveltaen parasta teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa ja asiantuntemusta. Sitoudumme ennakoimaan, vähentämään ja ehkäisemään toiminnastamme, tuotteistamme ja palveluistamme ympäristölle tai terveydelle aiheutuvaa haittaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Päämäärämme on ehkäistä osaltamme ympäristön pilaantumista sekä vammojen syntymistä ja työstä johtuvaa terveyden heikentymistä.

Sitoudumme täyttämään lakisääteiset ja viranomaisvaatimukset, joita tuotteisiimme kohdistuu. Seuraamme lainsäädäntöä eri kanavien kautta kuten lainsäädäntöpalvelun, etujärjestöjen ja viranomaistiedotteiden avulla. Sitoudumme ylläpitämään toimintaamme ja laadunhallintaamme niin, että se on tehokas ja toimiva.

KiiltoClean asettaa vuosittain tavoitteita merkittävimmiksi tunnistamilleen ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuusnäkökohdille sekä seuraa niiden toteutumista.

Ympäristövaikutusten painopistealueita ovat materiaali- ja energiatehokkuus sekä tuote/palveluvastuu. Kemikaaliturvallisuus, tapaturmatiheys ja sairauspoissaolot ovat keskeisiä näkökohtia työterveys- ja turvallisuusasioissa.

KiiltoClean noudattaa kulloinkin voimassa olevaa ympäristö- ja TTT –lainsäädäntöä sekä muita toimintaamme koskevia määräyksiä ja vaatimuksia.

KiiltoClean on mukana kemianteollisuuden vapaaehtoisessa Responsible Care – Vastuu huomisesta – ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelmassa. Lisäksi KiiltoClean noudattaa kansainvälisen kauppakamarin, ICC:n elinkeinoelämän peruskirjaa kestävän kehityksen aikaansaamiseksi.

Olemme tiiviissä vuorovaikutuksessa tavarantoimittajien, asiakkaiden, kemianteollisuuden eri organisaatioiden sekä viranomaisten kanssa.

Annamme henkilöstölle vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia. Henkilöstön sitoutumista laadun, ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden parantamiseen edistämme koulutuksella, panostamalla turvallisiin toimintatapoihin sekä vastuullisuusryhmätoiminnalla.

Ympäristön ja työturvallisuuden vastuullinen huomioiminen on koko henkilöstön luonnollinen, päivittäinen toimintatapa.

Toimintapolitiikkamme on julkinen ja koko henkilöstöä sitova. Edellytämme myös raaka-ainetoimittajiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme samojen periaatteiden noudattamista.