Toimintakatsaus 2018

Kiillossa vastuullisuus on konkreettisia tekoja, joita ohjaa yhtiömme kulttuuriin ja visioon pohjautuva strategia. Vuoden 2017 aikana olemme jälleen kerran tarkastelleet omaa toimintaamme ja luoneet uusiakin välineitä, joita hyödyntäen voimme vastata sidosryhmiemme kysymyksiin toimintamme vastuullisuudesta.

Aloitimme viime vuoden lopussa GRI Standards –raportointimallin mukaisen vastuullisuuden olennaisuusanalyysin sekä vaikutusarvioinnin. Samalla määritimme vastuullisuuden johtamisen periaatteet, joiden avulla sekä johdamme että kehitämme Kiillon vastuullisuutta tulevaisuudessa. Vastuullisuustyötä kehittämässä oli yhtiön liiketoimintaa läpileikkaava työryhmä, jonka tuloksiin voit tutustua tässä raportissa.

Vastuullisuuden vaikutusarvioinnissa nousi voimakkaasti esiin kaksi Kiillon liiketoiminnan vaikuttavuuden aluetta. Ensimmäinen havainto oli Kiillon vaikutus rakennetussa ympäristössä. Kiillon liimat, vedeneristeet ja tasoitteet sekä palonsuoja-aineet ovat osa rakennettua ympäristöä, jossa asumme, teemme työtämme ja hoidamme lapsiamme. Kiillon puhdistusaineilla huolehditaan samojen tilojen puhtaudesta, niin kodeissa kuin teollisuudessa ja sairaaloissa. Tämä kannustaa meitä yhä turvallisempien, ympäristöystävällisten ja energiatehokkaampien ratkaisujen löytämiseen niin tuotteiden kuin Kiillon palveluiden muodossa.

Toisena vaikutusarvioinnin havaintona painottui Kiillon toiminnan kansainvälisyys. Kiillon toiminta on kasvanut laajemmalle maantieteelliselle alueelle niin tuotannon, myynnin kuin toimitusketjun osalta. Laajentumisen ja toimitusketjujen pidentymisen mukana ovat tulleet esiin liiketoiminnan eettiset kysymykset korruption torjunnasta aina työpaikkojen ihmisoikeuskysymyksiin. Selventääksemme Kiillon kantaa kaikille sen arvoketjun toimijoille, yhtiö julkaisi syksyllä 2017 uudet eettiset ohjeensa. Niissä Kiilto itse sitoutuu sekä vaatii yhteistyötahojaan sitoutumaan eettisesti kestävään liiketoimintaan. Kiillon eettiset ohjeet löydät tästä.

Vastuullisen liiketoiminnan kehittäminen on jatkuva prosessi. Tätä tekstiä kirjoitettaessa olemme jo käynnistäneet seuraavat askeleet oman ympäristövastuumme tulevaisuuden lupauksen kehittämiseen. Kohta sata vuotta täyttävä Kiilto on hengeltään vieläkin start-up, jossa innovatiivisuus, yrittäjyys ja tunnistettava vastuullisuus ovat läsnä kaikessa tekemisessä. Tuon hengen avulla uskon, että voimme tulla alamme parhaaksi toimijaksi myös vastuullisuudessa.

Erkki Solja, CEO, Kiilto Family Oy