Muistilista

  • Voit lisätä muistilistalle tuotteita.

Lähettämällä muistilistan sähköpostiisi, saat kyseisten tuotteiden tuote-esitteen ja käyttöturvallisuustiedotteen PDF-muodossa.

LähetäTulosta


Ympäristövastuu


Vastuu asiakkaasta

Tuote- ja palveluvastuu näkyy myös Kiillon kehittyvien markkinoiden kokonaisturvalli-suuden parantamisena. Omilla toimintatavoillamme voimme vaikuttaa kemianteollisuus-tuotteiden turvallisuuteen niissä olosuhteissa, joissa tuotteiden turvallisuudessa on vielä parannettavaa.

Panostamme jatkuvaan turvallisuuden ja ympäristön huomioivaan tuotekehitykseen, jonka perustana on asiakkaittemme liiketoiminnan ymmärrys sekä yhtiömme hyvä sisäinen vuoropuhelu.

Yhteinen päämäärämme asiakkaidemme kanssa on korkealaatuinen, aikaa kestävä ja vastuullisesti tuotettu lopputulos.
(Kiillon strategia 2017-2019)