Muistilista

 • Voit lisätä muistilistalle tuotteita.

Lähettämällä muistilistan sähköpostiisi, saat kyseisten tuotteiden tuote-esitteen ja käyttöturvallisuustiedotteen PDF-muodossa.

LähetäTulosta


Ympäristövastuu


Vastuu ympäristöstä

Tuotekehityksemme etsii jatkuvasti ympäristöä vähemmän kuluttavia raaka-aineita ja pakkausmuotoja, sekä tutkii mahdollisuuksia hyödyntää kierrätettyjä, muun teollisuuden sivutuotteena syntyviä raaka-aineita. Kasvattamalla ympäristö- ja turvallisuusluokiteltujen tuotteiden myyntiä parannamme työ- ja asiakasturvallisuutta niin omassa työympäristössämme kuin asiakkaillamme.

Tuotannossamme investoimme ympäristöä huomioivaan teknologiaan sekä puhtaisiin ja energiaa säästäviin tuotantoprosesseihin.

Huolehtimalla energia- ja materiaalitehokkuudestamme teemme oman osamme ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä edistämme kestävää kehitystä. Kiertotalouden tehostamisella sekä biopohjaisilla raaka-aineilla vähennämme uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä, samoin kuin vähentämällä jätteen määrää ja hyödyntämällä tuotannossamme syntyviä sivuvirtoja voimme pienentää tuotantomme ympäristöjalanjälkeä.

Kiillon Lupaus Ympäristölle:

Vihreä energia: Toimintomme ovat hiilitasapainossa vuoteen 2028 mennessä
 • Vuodesta 2019 lähtien Kiilto osallistuu ympäristöhankkeisiin, joiden tarkoituksena on hiilinielujen lisääminen.
 • Leikkaamme vuoteen 2025 mennessä energian kulutusta/tuotettu tonni 20 % vuoden 2010 tasosta.
 • Käytämme vain 100 % uusiutuvaa energiaa 2028.
 • Logistiikkamme ja liikematkamme ovat hiilineutraaleja 2028.
Vihreät pakkaukset ja logistiikka: Positiivinen ympäristövaikutus on pakkausvalintojemme perusta
 • Vuoteen 2025 mennessä 70 % pakkauksistamme on uudelleenkäytettäviä, kierrätysmateriaalia tai uusiutuvia materiaaleja.

 • Kiilto käynnistää pakkausmateriaalin takaisinkeräyksen vuonna 2019
Vihreät palvelut: Tarjoamme toimialan parhaat kiertotalousratkaisut
 • Vuoteen 2020 mennessä kaikkiin Kiillon koulutuksiin sisältyy kestävään kehitykseen ja ympäristöasioihin liittyvä koulutusosio. Koulutamme vuosittain 20 000 ihmistä Suomessa.
 • Vuonna 2020 ympäristökeskustelu tuodaan osaksi kaikkia asiakaskohtaamisiamme.
 • Vuoden 2020 aikana koko Kiillon henkilöstö on ympäristökoulutettu.
 • Vähennämme asiakkaidemme materiaalin käyttöä. Vuodesta 2023 eteenpäin tavoite on 200 000 kiloa vuodessa.
Vihreät materiaalivalinnat: Olemme toimialan johtava kiertotalousyritys
 • Jätemäärässä tavoitteena nolla. Puolitamme (omasta toiminnastamme syntyvän) jätemäärän vuoteen 2022 mennessä.
 • Kiertävät materiaalit. Tuplaamme uusiutuvien ja kierrätysperäisten raaka-aineiden osuuden vuoteen 2022 mennessä.