Tuotepakkauksen merkinnöistä saat tietoa tuotteen sisällöstä, ominaisuuksista, käytöstä ja hävittämisestä.

Varoitusmerkinnät

Tuotepakkauksessa on varoitusmerkkejä, mikäli jonkin vaaralliseksi luokitellun aineen pitoisuus ylittää tietyn rajan. Merkkien yhteydessä on tällöin myös lain määräämiä varoittavia standardilausekkeita (R-lausekkeet) sekä turvallisuustoimenpiteitä osoittavia lausekkeita (S-lausekkeet).

Tutustu tuotepakkauksessa tai etiketissä oleviin varoitusmerkkien ohjeisiin.

Lisätietoa eri varoitusmerkeistä löydät täältä.