Vaikuttamisen mahdollisuudet antavat työlle merkityksen

Suuressa kemianteollisuuden yrityksessä on monenlaisia rooleja ja työnkuvia.  Mikko Ruhtinas työskentelee Kiillon ammattipuhtauden ja -hygienian liiketoiminnassa myyntipäällikkönä.

Myyntipäällikkö Mikko Ruhtinas on tehnyt koko työuransa teknokemian alalla Kiillossa. Ruhtinas on ollut talossa yhteensä 12 vuotta ja toiminut matkan varrella myös avainasiakkuuspäällikkönä. Hänen  työnsä jakautuu ammattipuhtauden ja -hygienian liiketoimintayksikön eri osa-alueille.
 

Hyvä myyjä osaa myös kysyä apua

Ruhtinaan nykyiseen myyntipäällikön työnkuvaan kuuluu paitsi konkreettista myyntityötä, myös toimiminen lähiesimiehenä. Ruhtinas hoitaa hänelle nimettyjä suurasiakkuuksia sekä vastaa oman liiketoimintayksikkönsä tarjoustoiminnasta.

Nykyisin tarjouspyynnöissä vaaditaan usein tarkkoja selvityksiä tuotteiden ominaisuuksista sekä raaka-ainesisällöistä, joista tietävät tuotepäälliköt tai tuotekehityksestä vastaavat henkilöt. Yksi ihminen ei voi muistaa kaikkea, eikä tarvitsekaan.

Yksi ihminen ei voi muistaa kaikkea, eikä tarvitsekaan. Työssäni on oleellisinta tietää, keneltä kysyä tarvittaessa apua. Myyntiin tarvitaan monen ihmisen panosta.
Mikko Ruhtinas | Myyntipäällikkö, Kiilto
 
Kiillossa ihmiset ovat palvelualttiita myös sisäisissä asioissa: aikataulupaineista huolimatta jokainen tuo oman panoksensa pöytään.
 
– Avun pyytämistä ei tarvitse ujostella; meillä nähdään hienosti toistemme työn tärkeys, joten kollegaa autetaan mieluusti.
 

Työn merkityksellisyys syntyy monista asioista

Kiilto on Ruhtinaalle paitsi työpaikka, myös työyhteisö:
 
- Täällä on hyvää toisista ajatteleva ja kannustava ilmapiiri. Saan myös positiivista palautetta asiakkailta ja kollegoilta.
 
– Kiillon yrityskulttuurissa on paljon hyvää. Työkavereiden kanssa olen mukavassa porukassa, täällä on hyvä tehdä töitä, hän toteaa.
 
Ruhtinaalle on tärkeää päästä antamaan panoksensa peliin, asiakkuuksien ja yrityksen kehittämiseksi.
 
– Kaipaan työssäni vaikuttamisen mahdollisuuksia, ja nykyrooliini sellaisia on sisäänrakennettuna. Koen muutoinkin työni mielekkääksi: teen juttua jossa pärjään, ja minulta löytyy roolini vaatimia ominaisuuksia. On palkitsevaa tuntea, että työlläni on merkitystä koko yrityksen kannalta.
 

Myynti on ennen kaikkea ongelmanratkaisua asiakkaan parhaaksi

Ruhtinasta motivoi myös työn monipuolisuus. Päivät eivät useinkaan noudattele samoja ratoja, ja pöydällä on jatkuvasti monenlaista hommaa.
 
– Saan auttaa asiakkaita aidosti ja kokea konkreettisia onnistumisia. Kun esimerkiksi voitamme tarjouskierroksia tai saamme uusia asiakkaita, tuntuu hyvältä, että ryhmän yhteinen ponnistus tuottaa siten konkreettista tulosta. Lisäksi innostun ratkaisuista, joita asiakkaillemme kehitämme. Monissa käänteissä näkee yrityksemme asiakkaalle tuoman lisäarvon ihan käytännössä.